Käyttöehdot


Tavaran palautus


Asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus. 14 päivän peruuttamisaika lasketaan tilatun tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta.
Jos sinulla on ongelmia ostamasi tuotteen suhteen, voit hakea riitaasialle tuomioistuimen ulkopuolista ratakaisua ODR sivuston kautta. LINKKI

Yksityisyys ja tietosuoja

Kaikkia asiakkaan henkilötietoja, jotka on saatu asiakkaan käydessä Patareid.ee -sivustolla ja tekemällä siellä ostoja, pidetään luottamuksellisina. Patareid.ee ei luovuta vastaanotettuja tietoja kolmansille osapuolille; asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen poistamista Patareid.ee-tietokannasta. Salattu tietoliikenne pankkien kanssa varmistaa ostajan henkilö- ja pankkitietojen turvallisuuden; Myös Patareid.ee-sivustolla ei ole pääsyä näihin tietoihin.

Takuuaika ja -ehdot

Kaikkien takuuseen perustuvat vaatimukset on esitettävä 24 kuukauden aikana ostopäivästä. Ehto pätee kaikkiin tuotteisiin. Ensimmäisen 6 kuukauden sillällä on vianmäärityksen vastuu myyjällä, myöhemmin kuluttajalla.
Vaatimusten esittämisen aikana on ostajalla oikeus myyjän järjestämään ilmaiseen tuotteen korjaukseen. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata, vaihdetaan se uuten, mikäli myyjä näin päättää.
Takuu vaatimuksia esittämisen oikeus säilyy vain tapauksissa, jossa tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti ja sopivissa laitteissa. Ulko-olosuhteiden (ukkonen, virtajännitteen vaihtelu, vaillinainen ilmanvaihto, tulipalo, vesivaurio, luonnollinen kuluminen) ja väärän käsittelyn aiheuttamat viat ja vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Vaatimuksiin ei kuulu tuotteen käytön opettaminen, viritys, huolto, puhdistus, kaupallisen ulkomuodon entisöinti, eikä vikojen korjaus, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Takuu vaatimusten esittämisen aika katkeaa ja ilmaisen korjauksen voimassaolo loppuu kun: 
- Tuotetta korjaukseen tuodessa ei esitetä takuu kuittia tai siinä olevia tietoja on omatoimisesti muutettu
- Tuotteen sarja- ja mallinumero on muutettu tai poistettu, sen sijaintia on vaihdettu tai numero ei ole luettavissa
- Tuotteen rakennetta tai ulkomuotoa on muutettu
- Tuotteen vika on itseaiheutettu väärän käytön tai käyttöohjeen noudattamatta jättämisen takia. Vian on aiheuttunut huolimaton säilyttäminen ja huolto tai ylikuormitus.

Takuu vaatimuksiin eivät kuulu viat, jotka on aiheuttanut tuotteen luovutuksen jälkeine kuljetus, tuotteen virheellinen käyttö, ohjelmiston väärä asennus tai tuotteen käyttäminen sille sopimattomalla tavalla. Myöskään normaalikäytöstä aiheutuneet kulumat, kuten käsin liikuteltavat muoviosat (esim. näppäimet ja kytkimet) tai tuotteen käyttöä häiritsemättömät viat (esim. naarmut) eivät kuulu takuu vaatimuksiin.

Jos viallinen tuote vaihdetaan uuteen, annetaan uudelle tuotteelle uusi takuuaika 6 kuukautta. Jos vialliseen tuotteeseen vaihdetaan uudet osat, saavat nämä uuden takuuajan.
Takuuvaatimusten esittämiseksi ottakaa yhteyttä tuote-edustajaan Sanlab OÜ info@patareid.ee

Kannettavien akut:

Kaikilla akuilla on takuu 6 kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen lähetysasiakirjaan merkitystä päivämäärästä.
Takuutapauksissa viallisen akun osat vaihdetaan, tai akku vaihdetaan uuteen samanlaiseen akkuun. Vaihdettu akku jää myyjän haltuun.
Takuukuittina käy tuotteen osto- tai lähetyskuitin alkuperäisversio/kopio, jossa näkyy tuotteen ostopäivä, tuotenimi ja sarjanumero tai tuotteesseen merkitty tuotekoodi.
Takuun loppumisesta päättää myyjä ja päätös perustuu takuuehtoihin.
Myyjä ei järjestä takuutuotteiden kuljetusta eikä korvaa postituskuluja, ellei asiasta ole sovittu etukäteen.
Akut menevät takuuseen, kun kyseessä on tuottajan puoleinen rike. Asiakkaan velvollisuus on informoida myyjää mahdollisimman pian vian ilmenemisetä.

Akku ei mene takuuseen, kun:

Akun latauksessa on käytetty väärää tai yhtenemätöntä laitetta.
Akku on saanut iskun tai pudonnut.
Akku on saanut ylijännitettä.
Akkulla on ollut oikosulku.
Akkua on yritetty avata.
Akkua on käytetty tietokoneessa, mikä ei ole teknisesti kunnossa tai ei ole tarkoitettu kyseiselle akulle.
Akulla on aiheutettu fyysisiä vaurioita.
Akun päällä on tarroja tai sen sarjanumero on poistettu tai sitä on vaurioitettu

Mikäli Teillä on ongelmia akun kanssa, ilmoittakaa siitä myyjälle sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettäkää myyjälle viallinen tuote, ostkokuitti sekä tarkka viankuvaus. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä myyjälle mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluttua virheen havaitsemisesta.

Kun akku täyttää takuuehdot, vaihtaa myyjä vialliset osat uusiin tai lähettää asiakkalle uuden tuotteen 30 päivän kuluessa viallisen tuotteen vastaanottopäivästä. Jos akun korjaaminen tai vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista, hyvittää myyjä akusta maksetun summan, sekä sovittaessa kuljetuskulut. Verkkokauppa vastaa kuluttajan tekemää valitusta kirjallisesti tai muodossa, joka voidaan jäljentää kirjallisesti 15 päivän kuluessa.

Disclaimer

Tuotteiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sanlab OÜ pidättää oikeuden luopua myynnistä ja palauttaa asiakkaalle maksamansa raha hänen tililleen 10 työpäivän sisällä, mikäli tuotteen toimitus ei ole mahdollista. Sanlab OÜ pidättää oikeuden luopua tuotteen myynnistä tapauksissa, jossa on tapahtunut inhimillinen erehdys tuotteen hinnan syöttämisessä tai tekninen vika järjestelmässä (esimerkiksi 100 EUR maksava akku on myynissä 10 EUR'lla). Tällaisissa tapauksissa edellytämme asiakkaan ymmärtävän, että kyseessä on virhe eikä tuotetta myydä kyseiseen hintaan. Tuotteiden tietoja ja hintoja tarkistetaan ja täydennetään jatkuvasti. Tiedot voivat olla uudistuneet edellisen vierailunne jälkeen. Liittyen tuottajien puoleisten tuoteselosteiden puutoksiin voi verkkokaupassa olevissa tiedoissa olla epätarkkuuksia. Näissä tapauksissa Sanlab OÜ ei ole vastuussa tuotteiden tietojen oikeellisuudesta. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan tuoteselosteiden täsmällisyyttä enne tilauksen suorittamista soittamalla asiakaspalvelu numeroon +372 621 2625. Tuotteiden kuvat voivat olla kuvainnoillisia. 


http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/