Kannettavan tietokoneen tarvikeakun käyttöohje

Ennen akun käyttöä lukekaa huolella oheessa oleva käyttöohje. Pakkausta avattaessa varmistakaa, että pakkaus ja akku ovat ehjät. Käyttäkää kannettavaan vain siihen sopivia ja yhteneviä akkuja.
Älkää heittäkö käytettyjä akkuja normaalin kotitalousjätteen sekaan, vaan toimittakaa ne ongelmajätteen keräyspisteeseen tai ongelmajäteautoon.

ASENNUS


Asettakaa akku varovasti sille tarkoitettuun koloon kannettavassa ja varmistakaa, että akku lukkiutuu kunnolla. Tarvittaessa lukekaa tietokoneen käyttöohjetta.
Älkää käyttäkö liikaa voimaa!

KÄYTTÖ


Uusi akku ei ole ladattu ja on suositeltavaa ladata se välittömästi. Akkua voi ladata 5-53°C lämpötilassa. Ensimmäisen latauksen keston pitäisi olla vähintään 12 tuntia.
Jatkossa täysin tyhjän akun lataaminen kestää 3-4 tuntia.
Akun kestokyvyn suurentamiseksi suosittelemme, että annatte ensimmäisillä latauskerroilla (2-4 kertaa) akun tyhjentyä täysin ja sen jälkeen ladatkaa akku täysin täyteen.
Jotta akku tyhjenisi täysin, on kannettavan virtajohto irroitettava ja käytettävän akun virtaa, kunnes akku on tyhjä ja tietokone sammuu. Mikäli kannettavaa ja/tai akkua ei käytetä, tyhjenee akku itsestään.
Normaalioloissa akun elinikä on 500-800 lataamista tai 1,5-3 vuotta. Li-Ion akuilla on rajattu määrä latauskertoja.
Ladatun akun käyttökerran aika riippuu akun käytön intensiivisyydestä ja käytettävistä sovellutuksista. Työaika riippuu akun kapasiteetista, käytössä olevista lisälaitteista ja ohjelmista, näytön kirkkaudesta, sekä ulkolämpötilasta.
Kannettavan akun käyttöiän pidentämiseksi irrottakaa akku, kun ette käytä kannettavaa pitkään aikaan. Säilyttäkkää akkua kuivassa, viileässä ja suojassa suoralta auringonvalolta.


KÄYTTÖAJAN PIDENTÄMINEN


Kannettavan tietokoneen akun kertakäyttö aika pidentyy vähentämällä LCD näytön kirkkautta ja käyttäessä tietokoneen energiansäästö asetuksia. Tietokonetta käyttäessä sulkekaa ylimääräiset ohjelmat ja irroittakaa käyttämättömät lisälaitteet. Viekää kannettavanne säännöllisesti(kerran vuodessa) huoltoon. CD'n/DVD'n kirjoittamisen aikana tietokoneen olisi hyvä olla kytkettynä virtajohtoon.


AKUN TILA


Tutustukaa kannettavanne käyttöohjeisiin. Yleiset merkkivalot:
• Vihreä valo vilkkuu- akku latautuu
• Vihreä valo palaa- akku on ladattu
• Punainen valo vilkkuu- akku on lähes tyhjä
• Punainen valo ei pala- akku on tyhjä


TURVALLISUUS


Älkää ladatko akkua tai pitäkää tietokonetta yhdistettynä pistorasiaan ukkosen aikana.
Älkää ladatko akkua yhtenemättömillä laitteilla. Välttäkää akun putoamista maahan ja siihen kohdistuvia iskuja.
Välttäkää fyysisen vaurion aiheuttamista akulle. Älkää yrittäkö avata tai korjata akkua.
Älkää pitäkö akkua suorassa auringonvalossa tai kuumuudessa.
Pitäkää tuote loitolla nesteistä. Märkä akku voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käyttäkää akkua vain sille sopivissa kannettava malleissa.
Älkää heittäkö käytettyjä akkuja normaalin kotitaluosjätteen sekaan, vaan toimittakaa ne ongelmajätteen keräyspisteeseen tai ongelmajäteautoon. Akut voivat sisältää ympäristölle haitallisia aineita.


TAKUUAIKA JA -EHDOT


• Kaikilla akuilla on takuu 6 kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen lähetysasiakirjaan merkitystä päivämäärästä.
• Takuutapauksissa viallisen akun osat vaihdetaan, tai akku vaihdetaan uuteen samanlaiseen akkuun. Vaihdettu akku jää myyjän haltuun.
• Takuukuittina käy tuotteen osto- tai lähetyskuitin alkuperäisversio/kopio, jossa näkyy tuotteen ostopäivä, tuotenimi ja sarjanumero tai tuotteesseen merkitty tuotekoodi.
• Takuun loppumisesta päättää myyjä ja päätös perustuu takuuehtoihin.
• Myyjä ei järjestä takuutuotteiden kuljetusta eikä korvaa postituskuluja, ellei asiasta ole sovittu etukäteen.
• Akut menevät takuuseen, kun kyseessä on tuottajan puoleinen rike. Asiakkaan velvollisuus on informoida myyjää mahdollisimman pian vian ilmenemisetä.


Akku ei mene takuuseen, kun:


• Akun latauksessa on käytetty väärää tai yhtenemätöntä laitetta.
• Akku on saanut iskun tai pudonnut
• Akku on saanut ylijännitettä
• Akkulla on ollut oikosulku
• Akkua on yritetty avata
• Akkua on käytetty tietokoneessa, mikä ei ole teknisesti kunnossa tai ei ole tarkoitettu kyseiselle akulle
• Akulla on aiheutettu fyysisiä vaurioita
• Akun päällä on tarroja tai sen sarjanumero on poistettu tai sitä on vaurioitettu.


Mikäli Teillä on ongelmia akun kanssa, ilmoittakaa siitä myyjälle sähköpostitse tai puhelimitse.
Lähettäkää myyjälle viallinen tuote, ostkokuitti sekä tarkka viankuvaus.
Kun akku täyttää takuuehdot, vaihtaa myyjä vialliset osat uusiin tai lähettää asiakkalle uuden tuotteen 30 päivän kuluessa viallisen tuotteen vastaanottopäivästä. Jos akun korjaaminen tai vaihtaminen uuteen ei ole mahdollista, hyvittää myyjä akusta maksetun summan, sekä sovittaessa kuljetuskulut.