Sülearvuti aku kasutusjuhend


Enne aku esmast kasutamist tutvu hoolikalt käesoleva juhendiga. Pakendi avamisel veendu, et pakend ja aku on terved. Kasuta sülearvutis ainult sobivaid ja ühilduvaid aku tüüpe. 
Ära viska kasutatud akut tavaprügi hulka, vaid vii see kogumispunkti või selleks ettenähtud konteinerisse.


PAIGALDAMINE


Paigalda aku ettevaatlikult sülearvuti toiteaku pessa ja veendu, et aku lukustub korralikult oma kohale. Jälgi, et aku lukustussüsteemid oleksid lukustatud asendis. Vajadusel loe ka sülearvuti kasutusjuhendit.
Ära kasuta liigset jõudu!


KASUTAMINE

Uue aku laetusaste on üldjuhul vahemikus 20-80% ja soovitatav on aku koheselt laadida. Akut võib laadida temperatuurivahemikus 5- 35°C. Esimene laadimine peaks vältama vähemalt 12 tundi.
Edaspidi võtab täielikult tühja aku laadimine aega 3-4 tundi.
Aku vastupidamise suurendamiseks soovitame esimestel laadimiskordadel (2-4) korda lasta akul täielikult tühjeneda ja seejärel laadida see maksimaalselt täis.
Selleks, et lasta akudel täielikult tühjeneda, tuleb eemaldada toitejuhe ja kasutada aku voolu niikaua, kuni sülearvuti lülitub tühjenenud aku tõttu välja. Sülearvuti ja/või aku mittekasutamisel tühjeneb aku iseenesest.
Normaalsetes tingimustes töötava aku eluiga on 500-800 laadimist või 1,5 kuni 3 aastat. Li-Ion akudel on piiratud arv laadimiskordi.
Laetud aku ühekordne tööaeg sõltub aku kasutamise intensiivsusest ja kasutatavatest rakendustest. Tööaeg on sõltuvuses aku mahutavusest, kasutatavatest lisaseadmetest ja programmidest, ekraani heledusest ning väliskeskkonna temperatuurist. Oluline aku „tervise“ seisukohast on ka temperatuur. Ära lase arvutil ega akul üle kuumeneda ja ka hoiustada on soovitav jahedas.
Kui kasutada sülearvutit enamasti vaid laadijaga, või kui Sa ei kasuta sülearvutit pikka aega, tuleks aku eluea pikendamiseks aku sülearvutist eemaldada.
Akut tuleb hoiustada soovitatavalt 40-75% laetuse juures
 kuivas ja jahedas kohas, eemal otsese päikesevalguse eest. Arvutist eemaldatud ning täislaetud aku tuleks taas üle laadida maksimaalselt kolme kuu möödudes.
Kindlasti ei tohi akut jätta tühjas olekus seisma! Vastasel juhul kaotavad isetühjenemise tõttu elemendid pinge, ning akut ei ole peale seda võimalik enam kasutada ega laadida.


KASUTUSAJA PIKENDAMINE


Sülearvuti aku ühekordset tööaega on võimalik pikendada ja säästa voolu, kui vähendad LCD ekraani heledust ja kasutad sülearvuti energiasäästu funktsioone. Sülearvuti kasutamisel sulge üleliigsed programmid ja ühenda kasutuses mitteolevad seadmed lahti. Lase regulaarselt (1 kord aastas) oma sülearvutit hooldada. CD/DVD toorikute kirjutamisel soovitame lülituda vooluvõrku.


AKU STAATUSED


Tutvuge oma sülearvuti kasutusjuhendiga, kuid üldiselt on arvutil märgutuledeks:
• Roheline tuli vilgub - akut laetakse
• Roheline tuli põleb - aku on laetud
• Punane tuli vilgub - aku peaaegu tühi
• Indikaatoris ei põle tuld – aku on tühi

TURVALISUS

Ära lae sülearvutit ega hoia seda vooluvõrgus äikese ajal.
Ära lae akut mitteühilduva seadmega.
Hoidu aku mahapillamisest või akule põrutuste tekitamise eest. Väldi akule tekitamast füüsilisi vigastusi.
Ära ürita akut avada või remontida.
Väldi aku kokkupuutumist vedelikega. Märja aku kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ära hoia akut päikese või otsese kuumuse käes. Arvutiväliselt hoia akut antistaatilises kilekotis ning kuivas ja jahedas kohas.
Kasuta akut ainult sobivatel sülearvuti mudelitel.
Ära viska kasutatud akut tavaprügi hulka, vaid vii see kogumispunkti või selleks ettenähtud konteinerisse. Akud võivad sisaldada keskkonnale ohtlike keemilisi ühendeid.


GARANTIIAEG JA KEHTIVUS


• Kõikidel akudel on garantii 6 kuud. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendile märgitud kuupäevast.
• Garantiijuhtumi korral asendatakse defektne aku uue samaväärse akuga. Väljavahetatav aku jääb garantii teostaja omandisse.
• Garantii aluseks on kauba ostu – või saatedokumendi originaal või koopia, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja seerianumber või seadmele märgitud tootekood.
• Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb garantiitingimustele.
• Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.
• Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Kliendi kohustus on teavitada müüjat defektist esimesel võimalusel.


Akud ei kuulu garantii alla kui:


• Akut on laetud valede või mitteühilduvate seadmetega
• Aku on saanud põrutada või on kukkunud
• Aku on saanud ülepinget
• Aku on sattunud lühisesse
• Akut on püütud avada
• Akut on kasutatud arvutis, mis pole tehniliselt korras või ei ühildu akuga.
• Akule on tekitatud füüsilisi vigastusi
• Akul asetsevad kleebised või seerianumbrid on eemaldatud või vigastatud.


Juhul kui on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavita müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.
Saada müüjale defektne aku koos ostudokumendi koopiaga ja detailse probleemi kirjeldusega.
Kui aku vastab garantiitingimustele, vahetab müüja defektse aku elemendid või saadab kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja kokkuleppel transpordikulud.